Invest in Koroška

Koroška je gospodarsko uspešna, socialno in prostorsko povezana skupnost. Spodbuja ustvarjalnost, podjetnost, odprtost in vključenost za vse.

Ljudem omogoča kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju.

Regija trajnostno upravlja z naravnimi viri.

KOROŠKA. REGIJA S TRADICIJO. REGIJA S PRIHODNOSTJO.

 

Zakaj investirati v področja Koroške regije?

Koroška ima odličen geostrateški položaj, visoko kakovost bivanja, odlične poslovne lokacije in nudi aktivno pomoč lokalnih skupnosti in drugih subjektov podjetniškega ekosistema.

Gospodarstvo v Koroški regiji

Koroška je regija s kakovostno delovno silo, z izkušnjami v predelovalni dejavnosti, z visoko ravnjo znanj IKT-tehnologij in tujih jezikov in visoko lojalnostjo zaposlenih.

Vodilne panoge podjetij v Koroški regiji

Koroška regija je usmerjena v iskanje priložnosti za razvoj obstoječih in novih, okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, še posebej na področju prevladujočih panog, in sicer: lesna industrija, kovinarstvo in turizem.

Pišite nam


Please leave this field empty.

Obdelava podatkov*.

Poslovni dogodki

Seznam poslovnih dogodkov in srečanj.

VABILO NA DELAVNICO IN WEBINAR: Investicijske priložnosti Koroške regije in predstavitev na portalu Spirit Invest Slovenia

Začetek dogodka: 30.06.2022
Konec dogodka: 30.06.2022
Rok prijave: 29.06.2022
Cena: Brezplačno

Webinar je namenjen vsem nosilcem investicijskih priložnosti (nosilcem novih nepremičninskih projektov v regiji, lastnikom poslovnih nepremičnin, ki so namenjene prodaji, podjetnikom, ki iščejo sovlagatelje za nov produkt oz. se želijo širiti na tuje trge, subjektom podpornega okolja,…), še posebej pa podjetnikom, ki za razvoj svojih produktov iščejo vlagatelje.

VABILO NA WEBINAR: Investicijske priložnosti Koroške regije in predstavitev na portalu Spirit Invest Slovenia

Začetek dogodka: 24.02.2022
Konec dogodka: 24.02.2022
Rok prijave: 22.02.2022
Cena: Brezplačno

Namen webinarja je pregled aktualnega stanja že vpisanih investicijskih priložnosti Koroške regije in preveritev možnosti vpisa še dodatnih aktualnih investicijskih priložnosti v portal Spirit Invest Slovenia (platforma SPOT-IP), v katerega se vpisujejo investicijski predlogi iz celotne Slovenije in preko katerega se izvaja tudi skupna promocija.

Virtual investment conference Slovenia: The land of infinite potential’

Začetek dogodka: 10.11.2021
Konec dogodka: 10.11.2021
Rok prijave:
Cena:

Join us and discover why choosing Slovenia could be the best decision you ever made if you are searching for a new investment, a reliable business partner, or planning to set up or relocate an export business.

Visoka gradnja v Sloveniji – srečanje avstrijskih in slovenskih podjetij

Začetek dogodka: 23.06.2021
Konec dogodka: 23.06.2021
Rok prijave:
Cena: Brezplačno

Vabljeni na srečanje podjetij iz Avstrije in Slovenije, ki ga organizira pisarna ADVANTAGE AUSTRIA Slovenija.