Mravljakova žaga venecijanka

Predmet prodaje je zemljišče v skupni izmeri 3.504 m2. Gre za stavbno in zazidljivo zemljišče, ki se nahaja ob povezovalni cesti Vuhred – Ribnica na Pohorju.

Na zemljišču stoji objekt Mravljakova žaga venecijanka iz 19. stoletja – edina ohranjena žaga na reki Vuhreščici.

Ob potoku Vuhreščica so v preteklosti delovali številni žagarski obrati, ki so z žaganim lesom oskrbovali predvsem lokalno prebivalstvo, del proizvodov pa so s splavarjenjem tržili tudi drugod. Osnovni stroj je bila venecijanka, vodno kolo pa je pogosto poganjalo tudi robilni in čelilni stroj. Danes je edini takšen še stoječi žagarski obrat Mravljakova žaga, ki pa ne obratuje že drugo desetletje. Žaga je kljub starosti solidno ohranjena, v notranjosti se nahajajo vsi originalni deli žage venecijanke.

Prednosti:

  • Zemljišče se nahaja v bližini turističnega naselja Ribnica na Pohorju, tik ob povezovalni cesti Vuhred – Ribnica.
  • Žago bi z obnovo lahko spremenili v tehnični spomenik in turistično zanimivo destinacijo.

 

 

Vrednost investicije:

Vrednost zemljišča s pripadajočo stavbo znaša 35.500 eur.

Tip investicije:

Odkup zemljišča

Faza projekta:

Zemljišče je pripravljeno na prodajo. Potrebna je obnova žage.

 

Lokacija

Radlje ob Dravi, Slovenia

Sektor

Turizem, kulturna dediščina

 

Kontakt za posredovanje informacij:

e-mail: info@investkoroska.si
T: +386 (0)5 90 85 190