Gospodarstvo

TRG DELA

  • regija s kakovostno delovno silo, z izkušnjami v predelovalni dejavnosti;
  • visoka raven znanj IKT-tehnologij in tujih jezikov;
  • visoka lojalnost zaposlenih;
  • povprečna plača je nižja kot v Avstriji, Nemčiji ali Švici.

 

KAZALNIKI TRGA DELA  2016 (Občine Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju)

Število prebivalcev (1.1.2016) 9.766
Število delovno aktivnih prebivalcev po prebivališču 3.422
Stopnja brezposelnosti 507 (12,9 %)
Povprečna bruto mesečna plača v EUR 1.349,68

 

GOSPODARSTVO V ŠTEVILKAH 

Poslovni subjekti v občini
Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju
Gospodarske družbe vključno z majhnimi podjetniki
Število poslovnih subjektov 471
Število zaposlenih 1.290

 

Poslovni prihodki gospodarskih družb v občinah Radlje ob Dravi, Podvelka ter Ribnica na Pohorju 2015 (v 1000 EUR)

Čisti prihodki od prodaje: 114.855 EUR

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu: 58.664 EUR

Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih: 56.191 EUR

 

POSLOVNI PRIHODKI MED LETOM 2008–2015  (Občine Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju)

Leto Čisti prihodki od prodaje Čisti prih. od prodaje na domačem trgu Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
2008 86.811.398,00 62.128.872,00 24.682.526,00
2009 70.738.273,00 50.636.557,00 20.101.716,00
2010 76.251.666,00 52.678.694,00 23.572.972,00
2011 92.055.344,00 59.585.067,00 32.470.277,00
2012 85.023.858,00 48.711.130,00 36.312.728,00
2013 88.347.437,00 50.160.127,00 38.187.310,00
2014 104.061.724,00 54.352.916,00 49.708.808,00
2015 114.855.128,00 58.663.008,00 56.192.120,00

graf_si