Predstavitev podjetnikov v regiji

Koroška regija je regija s kakovostno delovno silo, z izkušnjami v predelovalni dejavnosti in z visoko ravnijo znanj IKT – tehnologij in tujih jezikov. Usmerjena je v iskanje priložnosti za razvoj obstoječih in novih, okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo.

Z željo po sodelovanju med podjetji, povezovanju z domačimi in tujimi investitorji in predstavitvi na domačem in tujem trgu, v nadaljevanju predstavljamo lokalna podjetja iz Koroške regije.

Iskalnik podjetij

Trgi poslovanja:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Širitev poslovanja:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrsta dejavnosti: