Gospodarstvo in vodilne panoge podjetij

Koroška regija je usmerjena v iskanje priložnosti za razvoj obstoječih in novih, okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, še posebej na področju prevladujočih panog in sicer: lesna industrija, kovinarstvo in turizem.

Vizija Koroške regije 2020 je, da (p)ostane regija gospodarsko uspešna, socialno in prostorsko povezana skupnost, ki spodbuja ustvarjalnost, podjetnost, odprtost in vključenost za vse, prebivalcem omogoča kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju ter trajnostno upravlja z naravnimi viri.

VODILNA PODROČJA

Narava je obdarila Slovenijo z gozdovi bolj kot večino držav v Evropi, Koroška pa sodi med najbolj gozdnata območja Slovenije.

Več >

Koroška je ena najstarejših slovenskih industrijskih regij, kjer se v sam vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije uvršča kovinsko predelovalna industrija, tako po prihodku kot po izvozu.

Več >

 

Koroška ponuja različne priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa, kot tudi za investiranje v razvoj turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti.

Več >

 

GOSPODARSTVO

TRG DELA

  • regija s kakovostno delovno silo, z izkušnjami v predelovalni dejavnosti;
  • visoka raven znanj IKT-tehnologij in tujih jezikov;
  • visoka lojalnost zaposlenih;
  • povprečna plača je nižja kot v Avstriji, Nemčiji ali Švici.

KAZALNIKI TRGA DELA  2018

Število prebivalcev (2020) 70.835
Število delovno aktivnih prebivalcev po prebivališču (2019) 28.529
Stopnja brezposelnosti (2020) 8 % (2.556)
Povprečna bruto mesečna plača v EUR (2019) 1.646,68

GOSPODARSTVO V ŠTEVILKAH 

Poslovni subjekti  Gospodarske družbe vključno z majhnimi podjetniki (maj 2018)
Število poslovnih subjektov 3.202
Število zaposlenih 14.387

 

Poslovni prihodki gospodarskih družb v letu 2017 (v 1000 EUR)

Čisti prihodki od prodaje: 2.114.932 EUR

Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu: 1.021.012 EUR

Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih: 1.093.920 EUR

(Vir: Ajpes)

 

POSLOVNI PRIHODKI MED LETOM 2009–2017

Leto Čisti prihodki od prodaje Čisti prih. od prodaje na domačem trgu Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu
2009 1.535.350.000 916.413.000 618.937.000
2010 1.611.997.000 892.216.000 719.781.000
2011 1.841.672.000 990.600.000 851.072.000
2012 1.796.861.000 931.681.000 865.180.000
2013 1.737.579.000 928.384.000 809.195.000
2014 1.801.382.000 905.613.000 895.769.000
2015 1.847.974.000 898.661.000 949.313.000
2016 1.903.058.000 906.787.000 996.271.000
2017 2.114.932.000 1.021.012.000 1.093.920.000