Vodilne panoge podjetij

Koroška regija je usmerjena v iskanje priložnosti za razvoj obstoječih in novih, okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, še posebej na področju prevladujočih panog, ki prevladujejo tudi na območju treh občin Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju, in sicer: lesna industrija, kovinarstvo in turizem.

Vizija Koroške regije 2020 je, da (p)ostane regija gospodarsko uspešna, socialno in prostorsko povezana skupnost, ki spodbuja ustvarjalnost, podjetnost, odprtost in vključenost za vse, prebivalcem omogoča kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju ter trajnostno upravlja z naravnimi viri.

LESNA INDUSTRIJA:

Narava je obdarila Slovenijo z gozdovi bolj kot večino držav v Evropi, Koroška pa sodi med najbolj gozdnata območja Slovenije. Lesna zaloga je ocenjena na preko 6,4 mio m3, letni prirast pa  je ocenjen na 0,6 mio m3 lesa. Gozdarstvo in lesna predelava sta že v preteklosti bili pomembni gospodarski panogi, ki sta zaposlovali veliko prebivalcev regije. Danes večji del lesa iz Koroške izvozijo nepredelanega, predvsem v sosednjo Avstrijo. Koroški les pa najde kupce za nadaljnjo predelavo v najvrednejše lesene izdelke tudi širom po Evropi in Severni Ameriki.

Regija z zadostnimi količinami kvalitetnega lesa, ki je v neposredni bližini in bo trajno dostopen, z obstoječimi znanji, podpornimi storitvami ‒ tudi na področju izobraževanja, raziskav in razvoja ‒ ter jasnimi načrti za vzpostavitev gozdno-lesne verige, nudi obilo priložnosti za nadaljnji razvoj panoge in za investiranje v obstoječe ali nove predelovalne kapacitete, predvsem tiste za končne izdelke in polizdelke z višjo dodano vrednostjo.

Les predstavlja za Koroško surovino prihodnosti in ob njegovi načrtni rabi omogoča varčno in prijazno industrijo.

KOVINARSTVO:

Koroška je ena najstarejših slovenskih industrijskih regij, kjer se v sam vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije uvršča kovinsko predelovalna industrija, tako po prihodku kot po izvozu.

Materiali (železo, jeklo) kot potencialna tehnologija predstavljajo eno ključnih kompetenc regije v povezavi z drugimi industrijami v državi in izven. Da gre za razvojno perspektivno panogo, dokazujejo podjetja, ki so v preteklih letih vlagala v tehnološko posodobitev proizvodnje, za nadaljnje zagotavljanje konkurenčnosti in ustrezno povečanje proizvodnih kapacitet.

Dolgoletna tradicija, bogate panožne izkušnje, inovativni pristop, kakovostne storitve in prisotnost koroških podjetij na globalnih trgih nudijo potencialnim investitorjem priložnosti za nadaljnji razvoj in takojšen vstop na domače in tuje trge.

TURIZEM - PROSTI ČAS:

Koroška ponuja različne priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa, kot tudi za investiranje v razvoj turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti.

Destinacija Koroška je še neodkriti skriti zaklad narave, ki nosi velik potencial. Posebej navdušuje tiste, ki cenijo zeleni turizem, temelječ na butičnih proizvodih in pristnih doživetjih. Naše temeljne značilnosti in prednosti so neokrnjena zelena narava, ki ponuja velike možnosti za aktivnosti v naravi, posebej kolesarjenje in pohodništvo. Izvrstna je za počitnice na podeželju. Pohvalimo se lahko z bogato dediščino, nekdanje tradicionalne gospodarske dejavnosti pa se danes spreminjajo v turistične atrakcije kot so kajakiranje in kolesarjenje v opuščenem rudniku (Podzemlje Pece), splavarjanje po reki Dravi,..

Koroška regija se lahko pohvali tudi s presežki tudi v mednarodnem merilu:

  • gorsko kolesarski park Peca z najdaljšimi single trail potmi v Sloveniji in najdaljšim Flow Trailom v Evropi;
  • največji Koroški hribovski izziv K24;
  • prestižne prireditve: Gorsko kolesarska dirka Enduro World Series 2018 (ena od osmih v svetu in peta v Evropi).

Vlagateljem so na voljo različne priložnosti za investiranje v razvoj turistične infrastrukture in s turizmom povezanih storitev.