LESNA INDUSTRIJA

Narava je obdarila Slovenijo z gozdovi bolj kot večino držav v Evropi, Koroška pa sodi med najbolj gozdnata območja Slovenije. Lesna zaloga je ocenjena na preko 6,4 mio m3, letni prirast pa je ocenjen na 0,6 mio m3 lesa. Gozdarstvo in lesna predelava sta že v preteklosti bili pomembni gospodarski panogi, ki sta zaposlovali veliko prebivalcev regije. Danes večji del lesa iz Koroške izvozijo nepredelanega, predvsem v sosednjo Avstrijo. Koroški les pa najde kupce za nadaljnjo predelavo v najvrednejše lesene izdelke tudi širom po Evropi in Severni Ameriki.

Regija z zadostnimi količinami kvalitetnega lesa, ki je v neposredni bližini in bo trajno dostopen, z obstoječimi znanji, podpornimi storitvami ‒ tudi na področju izobraževanja, raziskav in razvoja ‒ ter jasnimi načrti za vzpostavitev gozdno-lesne verige, nudi obilo priložnosti za nadaljnji razvoj panoge in za investiranje v obstoječe ali nove predelovalne kapacitete, predvsem tiste za končne izdelke in polizdelke z višjo dodano vrednostjo.

Les predstavlja za Koroško surovino prihodnosti in ob njegovi načrtni rabi omogoča varčno in prijazno industrijo.


 

 


 

ŽELITE DODATNE INFORMACIJE? IŠČETE POSLOVNE PARTNERJE S PODROČJA LESNE INDUSTRIJE ? STE NOSILEC INVESTIJSKEGA PREDLOGA IN IŠČETE VLAGATELJE?

Kontaktirajte nas. Skupaj bomo poiskali način sodelovanja!


Please leave this field empty.

Obdelava podatkov*