Zakaj Koroška?

Zakaj izbrati in investirati v območja Koroške regije?

Koroška je ena izmed 12 regij v Sloveniji in pokriva 5,15 % celotnega območja Slovenije. Ima okoli 70.000 prebivalcev in spada med eno izmed najstarejših industrijskih regij. 

Glavne prednosti Koroške regije so: razvijanje turististične ponudbe, dobro razvito gospodarstvo ter predelovalna industrija. 

Bližina Avstrijske meje ponuja dobre gospodarske priložnosti, širitev poslovanja v tujino in dobro medsebojno sodelovanje.


 

ODLIČEN GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ:

 • lokacija v središču Evrope;
 • obmejni pas z Avstrijo;
 • bližina avtoceste (AT Koroška);
 • bližina mednarodnih letališč.

VISOKA KAKOVOST BIVANJA:

 • neokrnjena narava;
 • slovensko Koroško mnogi primerjajo s Švico in Avstrijo;
 • nizki stroški bivanja;
 • regija se uvršča v sam vrh najbolj varnih regij v Evropi.

VODILNA PODROČJA:

 • obdelava in predelava kovin, strojegradnja in orodjarstvo;
 • gozdarstvo in lesna industrija;
 • turizem.

ODLIČNE POSLOVNE LOKACIJE:

 • komunalno opremljena zemljišča že za 25,00 EUR/m2;
 • proizvodni inkubatorji že za 0,80 EUR/m2; pisarniški inkubatorji že za 1,00 EUR/m2;
 • portal poslovnih nepremičnin z ažurnimi podatki o lokacijah.

AKTIVNA POMOČ LOKALNIH SKUPNOSTI IN DRUGIH SUBJEKTOV PODJETNIŠKEGA EKOSISTEMA:

 • brezplačne in ažurne informacije za potencialne investitorje;
 • proaktivna pomoč pri urejanju dokumentacije;
 • pomoč pri iskanju dodatnih virov financiranja in subvencij;
 • bogata mreža partnerjev in podpornih institucij.