Zemljišče v poslovni coni IV (Radlje ob Dravi)

Zemljišče v velikosti 7.197 m2 se nahaja v poslovni coni IV v Radljah ob Dravi, neposredno ob cesti skozi poslovno cono. V neposredni bližini je možna priključitev na regionalno cesto Dravograd – Maribor.

V letu 2021 bo v poslovni coni dokončana tudi nadgradnja obstoječe komunalne infrastrukture v Poslovni coni Pušnik. Ta bo omogočala normalno delovanje cone s ciljem izboljšanja pogojev za gospodarsko dejavnost malih in srednjih podjetij. Izvedena bo rekonstrukcija prometne infrastrukture, s čimer bo v coni izboljšan dostop in povečana prometna pretočnost, ki bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti. Urejena bo tudi javna razsvetljava ter odvodnjavanje padavinskih voda.

Poslovna cona IV, v kateri se nahaja tudi navedeno zemljišče, omogoča pogoje za razvoj poslovno-proizvodne dejavnosti v Občini Radlje ob Dravi in tudi v širšem regijskem smislu Koroške regije.

Zemljišče se nahaja v kraju Radlje ob Dravi, v središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo. Radlje ob Dravi ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji.

Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje.

Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi tudi pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten okvir.

Prednosti:

  • Zemljišče se nahaja v bližini glavne ceste Dravograd – Maribor, neposredno ob cesti skozi poslovno cono.
  • Zemljišče je ravninsko, lahko dostopno, v bližini je vsa potrebna infrastruktura.
  • Zemljišče je primerno za poslovno-proizvodne dejavnosti. Možen je odkup zemljišča v celoti ali po delih.

 

 

Vrednost investicije:

Cena zemljišča: od 60 EUR / m2

Tip investicije:

Prodaja zemljišča

Faza projekta:

Zemljišče je pripravljeno za prodajo.

 

Lokacija

Radlje ob Dravi, Slovenia

Sektor

Površine za industrijo

 

Kontakt za posredovanje informacij:

e-mail: info@investkoroska.si
T: +386 (0)5 90 85 190