[Enterprise Europe Network] Kaj imata skupnega razvoj umetne inteligence in proizvodnja izdelkov iz stekla?

Kdo?

Enterprise Europe Network je mreža, ki deluje v vseh državah EU in širše (tudi na Kitajskem, v ZDA, v Indiji, severni Afriki, itd.) z namenom nudenja pomoči majhnim in srednje velikim podjetjem pri njihovem vstopu na skupni evropski trg, pri pridobivanju evropskih projektnih sredstev ter pri mednarodnem prenosu tehnologij. Izvajalci storitev so izbrani preko javnega razpisa s strani Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Sami člani mreže so tisti, ki storitve Enterprise Europe Network izvajajo oziroma nudijo podjetjem. Praviloma gre za konzorcije podpornih organizacij. V Sloveniji je to enoten konzorcij, ki ga sestavljajo koordinator Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu »Jožef Stefan« ter partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – SPIRIT Slovenija, Univerza v Mariboru, Mariborska razvojna agencija in Univerza na Primorskem.

Komu?

Storitve so namenjene predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem, pa tudi večjim podjetjem, raziskovalcem, združenjem in drugim, ki jih zanima mednarodno sodelovanje.

Kaj?

Podjetniki lahko preko mreže najdejo poslovne partnerje za različne oblike povezovanja. Najbolj pogosti so dogovori o distribuciji in zastopanju, proizvodni, podizvajalstvu, skupnem razvoju, licenčna sodelovanja, tehnična sodelovanja, storitveni dogovori in podobno.

Tako so v podjetju Art-Glas s Kozine v bazi ponudb in povpraševanj mreže zasledili povpraševanje angleškega podjetja, ki je iskalo strokovnjake za izdelavo steklenih izdelkov posebnih oblik ter z njimi sklenili dogovor o sodelovanju. Za Angleže bodo izdelovali karafe in držala za svečnike.
Raziskovalci z Odseka za tehnologije znanja z Instituta »Jožef Stefan« pa so se preko povezav vzpostavljenih v s pomočjo Enterprise Europe Network vključili v evropski projekt »Evropska platforma za razvoj umetne inteligence in pripadajočega ekosistema«, ki bo trajal do leta 2021.

Konkretni rezultati za podjetja so tako individualni odgovori na njihova vprašanja povezana s trgom EU, individualna priporočila za nadaljnji razvoj / aktivnosti podjetja, vzpostavljene povezave med slovenskimi podjetji in zainteresiranimi sogovorniki za sodelovanje v tujini, informacije o finančnih sredstvih EU, prijave na razpise EU ter konkretne pogodbe o komercialnem ali tehnološko-razvojnem sodelovanju s tujimi partnerji.

Storitve mreže so brezplačne. Vsako podjetje je vabljeno, da kontaktira enega izmed partnerjev mreže v Sloveniji, ki mu je glede na lokacijo ali tematiko najbližji oz. nam piše na naslov een@ijs.si.

 

Vir:
Marjeta Trobec, Center za prenos tehnologij in inovacij, Institut »Jožef Stefan«
Institut »Jožef Stefan« je koordinator mreže Enterprise Europe Network v Sloveniji

Skip to content