GET eco – Predelava mešane odpadne plastike v pogonska goriva in električno energijo

Z inovativnim strojem GET eco, ki je rezultat lastnega dela in znanja je možno predelati mešane odpadne plastike v pogonska goriva in električno energijo s preko 90 % izkoristkom. Vse poteka po načinu krožnega gospodarstva s povsem zaprtimi snovnimi potmi. Obstoječa tehnologija predstavlja dobro alternativo sežigalnicam zaradi bistveno večjega energetskega izkoristka, nižjih stroškov postavitve in obratovanja ter večje okoljske sprejemljivosti.

 

V  podjetju GET eco d.o.o. rešujejo velik okoljski problem predelave mešane odpadne plastike in plastičnih industrijskih ostankov tako, da jih spreminjajo v nove inovativne proizvode oz. polproizvode. S kombinacijo različnih preizkušenih in okoljsko najprimernejših tehnologij od ekstruzije, počasne pirolize, depolimerizacije ter frakcionirne destilacije so sposobni mešani onesnaženi plastični odpad oz. industrijske ostanke predelati v nova sintetična pogonska goriva (bencin, diesel, bitumen – osveževalec asfalta) in hkrati iz sinteznega plina proizvajati še elektriko s preko 90 % izkoristkom. Vse poteka po načinu krožnega gospodarstva s povsem zaprtimi snovnimi potmi. Obstoječa tehnologija predstavlja dobro alternativo sežigalnicam zaradi bistveno večjega energetskega izkoristka, nižjih stroškov postavitve in obratovanja ter večje okoljske sprejemljivosti. Trenutno se nahajajo v fazi delujočega prototipa, ki je pripravljen za nadgradnjo na industrijski nivo. Kot vhodno surovino uporabljajo mešani plastični odpad (PE, PETE, PP, PS, ABS, PC, PU, mešana plastična masa, otroške in starostne plenice ter komunalno blato iz čistilnih naprav). Njihov cilj je zagotoviti avtomatizirano delovanje stroja 24/7, kar bi ob izdatnejši finančni podpori projektu pomenilo povišanje stopnje recikliranja najprej v regiji, nato pa tudi širše.

 

Prednosti:

  • Okoljska sprejemljivost tehnologije.
  • Reševanje velikega okoljskega problema mešane odpadne plastike in plastike za enkratno uporabo.
  • Lasten razvoj in tehnologija.

Predviden način investicije:

 

Skip to content