Hotel Črna na Koroškem

Nepremičnina je trenutno v uporabi kot hotel z 29 sobami, ki nudijo nastanitev 53 osebam. Hotel ponuja enoposteljne in dvoposteljne sobe, na voljo pa je tudi 6 družinskih sob. Vsaka od sob je opremljena s kopalnico s tušem in osnovno opremo.

Hotel v zadnjem času bi bil renoviran, oprema je stara. Potreben bi bil popolne renovacije, vključno z menjavo inštalacije, oken, vrat, strehe in ostalih delov.

Leta 2016 je bila popolnoma renovirana kuhinja in restavracija, ki je del hotela. Od takrat se kuhinja in restavracija oddaja v najem za pripravo malic za bližnja podjetja, prav tako pa tudi za gostitev različnih dogodkov, obletnic, porok, itd.

Parcela hotela obsega 2.057 m2.

Skupna tlorisna površina stavbe zajema:

  • namestitveni del: 852.34 m2
  • restavracija in kuhinja: 352.16 m2

Skupaj: 1 204.50 m2

 

Prednosti:

  • Hotel se nahaja na severu Slovenije, ob Avstrijski meji, in predstavlja začetno točko do vseh pomembnejših turističnih destinacij v bližini,
  • Hotel je lociran v središču Črne na Koroškem, kar nudi možnosti za različne aktivnosti, oglede naravnih in kulturnih značilnosti
  • Črna na Koroškem ima velik potencial v razvoju turizma, predvsem trajnostnega in zelenega turizma. Je organizator številnih tradicionalnih dogodkov (npr. Gradovi kralja Matjaža) in ponuja številne športne in rekreacijske aktivnosti (od pohodništva, kolesarjenja, plezanja, smučanja,…)

Tip investicije:

Prodaja ali oddaja v najem

 

Vrednost investicije:

– hotel (nastanitveni del): 100 456.00 EUR

– restavracija in kuhinja: 303 500.00 EUR

– zemljišče: 93 445.00 EUR

SKUPAJ: 497 401.00 EUR

 

Lokacija

Center 153, Črna na Koroškem, Slovenija

Sektor

Turizem

Kontakt za posredovanje informacij:

e-mail: info@investkoroska.si
T: +386 (0)5 90 85 190

Foto: Občina Črna na Koroškem I Tomo Jeseničnik,  Arhiv RRA Koroška