[RAZPIS] Javni razpis SK200 2017 – Semenski kapital – Lastniški vstop za rast inovativnih podjetij

Predmet produkta je semenski kapital – lastniški vložek Sklada za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je:

  • spodbujanje nastajanja inovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge;
  • nadaljevanje finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – 2. razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti;
  • povezovanje obstoječe infrastrukture v RS v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov in drugih organizacijskih oblik pospeševanja podjetništva ter izobraževalnih institucij, ki izvajajo specializirane programe za razvoj in pospeševanje razvoja podjetij in programe mentorstva, tem podjetjem v enoten slovenski podjetniški ekosistem;
  • spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja. Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obvezno soudeležbo zasebnega kapitala.

Cilji javnega razpisa merjeni po izstopu iz naložbe in se merijo od odobritve so:

  • povečanje števila delovnih mest v podprtih podjetjih (v povprečju za 3 na podprto podjetje);
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 10 % na podprto podjetje);
  • povečanje zasebnih vlaganj v začetne razvojne faze podjetij.

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2017 je do vključno 21. 4. 2017 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo 6. 10. 2017 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2017).

Objava: Uradni list RS št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017

Povezava: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=56

Skip to content