[RAZPIS] Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017. Kot mednarodni poslovni dogodek se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja, z mednarodno udeležbo, izveden v letu 2017. Mednarodni poslovni dogodek mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 60 podjetij, 40 v Vzhodni in 20 v Zahodni kohezijski regiji, pri aktivni udeležbi na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017.

Roki za oddajo vlog so:

  • za prvo odpiranje 29.3.2017,
  • za drugo odpiranje 12.6.2017.

Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija), ki nastopa na področju kohezijske politike pri predmetnem razpisu v vlogi izvajalskega organa. Posredniški organ pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

Javni razpis je objavljen na: http://www.spiritslovenia.si/resources/files/doc/javni_razpisi/RAZPISI_2017/871/JR_Mednarodni_poslovni_dogodki_v_tujini_v_2017.pdf

Skip to content