Javni razpis» Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«

Namen javnega razpisa je krepitev promocije turistične ponudbe v Sloveniji za turistična podjetja, ki za svoje turistične produkte izvajajo promocijo na tujih trgih, s poudarkom na pospeševanju digitalnih promocijskih aktivnosti. Sredstva financiranja morajo biti namensko porabljena zgolj na tujih trgih v letu 2020.Ključni programski cilji STO v letih 2020 in 2021 so:
  1. Povečanje  prepoznavnosti  in  imidža  Slovenije kot trajnostne turistične destinacije pod znamko I feel Slovenia.
  2. Trajnostna rast s krepitvijo prihodov in prenočitev skozi vse leto (365 dni slovenskega turizma), s poudarkom na desezonalizaciji.
  3. Geografska razpršitev tokov po vsej Sloveniji (tudi s podporo udejanjanja koncepta štirih makro destinacij).
  4. Povečanje porabe turistov (podaljšanje povprečne dobe bivanja in potrošnje ter krepitev produktov z viš-jo dodano vrednostjo).
  5. Osredotočanje  na  zahtevnega obiskovalca, ki išče kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi.
   Skladno s ključnimi cilji STO so primarni cilji javnega razpisa strateško usmerjena izvedba promocijskih aktivnosti na tujih trgih, s poudarkom na širitvi nastopa na prednostnih tujih trgih in pridobivanja novih turističnih gostov ter rast prihodkov iz naslova turističnih potovanj za turistično sezono 2020/2021.
    Roka za oddajo vlog sta: 21. 1. 2020, do 24. ure in 23. 3. 2020, do 24. ure. V primeru, da bodo razpoložljiva sredstva izčrpana že ob prvem roku, bo STO nemudoma objavil javno informacijo in drugi rok oddaje vlog ukinil.
     Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
      Skip to content