[RAZPIS] Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Upravičena območja: problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje.

Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot 1.000.000,00 EUR.

Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.

Največ 11 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%).

Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

Več informacij o objavljenem razpisu je objavljenih na spletni strani sklada: www.regionalnisklad.si

Skip to content