Javni razpis»Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019« (Uradni list RS št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018)

Javni razpis»Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019« (Uradni list RS št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018)

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Cilj javnega razpisa je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.

Rok za oddajo vlog je 9. 5. 2018.

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in tehnologije

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-03-02-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2018—2019

Skip to content