Mountain-ski resort Ribniško Pohorje

Mountain – Ski resort Ribniško Pohorje se umešča v idilično naravno krajino zahodnega Pohorja, kjer se prostorska umestitev nove turistične infrastrukture sklada z razvojem zimsko/letnega, wellness, zdraviliškega, kongresnega, kolesarskega, golf, doživljajskega in kmečkega turizma. Raznolika in pestra gorska krajina ponuja neslutene možnosti doživetja aktivnih počitnic in sprostitve v objemu idilične gorske krajine za vse generacije, skupine gostov in letne čase.

A. Ski resort Ribniško Pohorje, zajema dograditev in izgradnjo smučišč na cca 160 ha površin, s sistemom za zasneževanje, s krožno-kabinsko žičnico in vklopljivimi štiri oz. šest-sedežnicami, vlečnicami in progami za tek na smučeh. Vzpostavitev novih smučarskih površin bo nudilo optimalne pogoje za razvoj celovite zimsko-turistične ponudbe: smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, otroški vrtec na snegu, snežna plaža, snowboard poligon, organizacija smučarskih tečajev in tekmovanj, različne prireditve.

Ta sklop zajema:
1. Izgradnjo Krožno-kabinske žičnice KKŽ Pesnik in žičniške povezave smučišča od vasi Ribnica na Pohorju do obstoječega smučišča pri Ribniški koči na vrhu Pohorja,
2. Izgradnjo 4-sedežnice Smolnik,
3. Izgradnjo dveh povezovalnih 4-sedežnic do Hudega kota – med smučiščema Ribniško Pohorje in obstoječim smučiščem Kope (dve 4-sedežnici, 6 vlečnic).

B. Nastanitvene in Wellness kapacitete zajemajo postavitev novega hotelsko-apartmajskega naselja tik ob gorski vasici Ribnica na Pohorju, kjer se načrtuje izgradnja 800 turističnih postelj visokega kakovostnega razreda 3*-4* (v 2 hotelih 250 postelj in 11 tipskih apartmajskih hiša s 550 postelj) ter hotelske restavracije. V sklopu ureditvenega in nastanitvenega območja se umestijo prostori za trgovine, izposojevalnice športne opreme, 2 pokrita bazena in wellness objekte z whirlpooli, savnami, fitnes in masažnimi kabineti za razvoj ponudbe gorskega wellness-a.

Ta sklop zajema:
1. Izgradnjo hotelsko-apartmajskega naselja v Ribnici na Pohorju,
2. Izgradnjo treh manjših apartmajskih naselij ob žičniških napravah na Ribniškem Pohorju: Pesnik, Smolnik, pri Ribniški koči.

Velikost parcel – 120 ha
Tloris površin stavbe – predmet zasebnih vlaganj za vzpostavitev dodatnih 2.000 postelj.

Prednosti:

Dovoljenja in prostorske danosti:

  • Sprejet občinski prostorski načrt – v okviru občinskega prostorskega načrta je dovoljena izgradnja Mountain – ski resorta,
  • Občinski lokacijski načrt za ureditveno območje,
  • Pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo žičniških naprav,
  • Pričeta gradnja spodnje postaje žičniških naprav,
  • Razpoložljiva zemljišča za gradnjo nastanitvenih in wellness kapacitet
  • Zadostne količine vode za zasneževanje,
  • Urejena komunalna infrastruktura.

 

Tip investicije:

Predvidena kombinacija virov zasebnega kapitala ter investicijskih skladov, tako javnega kot zasebnega.

Faza projekta:

1. Faza:
a. Dograditev in izgradnja žičniške infrastrukture.
b. Dograditev in izgradnja smučišč,
c. Dograditev in izgradnja zasneževalnih naprav,
d. Oprema za vzdrževanje in nadzor smučišč,
e. Dograditev prometne in komunalne opreme (parkirišča, pešpoti, kolesarske poti,…).

2. Faza:
a. Dograditev in izgradnja hotelskih, apartmajskih nastanitvenih kapacitet (2.000 postelj),
b. Dograditev turistične ponudbe: bazen, wellness, športne površine, kongresni center,…,
c. Dograditev gostinske in trgovske ponudbe.

Zaradi pridobljenega gradbenega dovoljenja je omogočena takojšnja gradnja žičniških naprav – Ski resort Ribniško Pohorje.

Predviden čas za realizacijo:
Ski resort Ribniško Pohorje = 3 leta
Nastanitvene in Wellness kapacitete= 4 leta

Ocenjena vrednost investicije:
Ocenjena vrednost celotnega kompleksa je 56 mio € brez DDV.

 

Lokacija

Ribnica na Pohorju, Slovenia

Sektor
Turizem

 

Kontakt za posredovanje informacij:

e-mail: info@investkoroska.si
T: +386 (0)5 90 85 190

 

Skip to content