[Novica] Izplačila slovenskim gradbenim delavcem iz avstrijskega sklada BUAK

Gradbeni delavec (slovenski davčni rezident), ki je bil od slovenskega delodajalca napoten na delo v Avstrijo, neposredno od avstrijskega sklada BUAK prejme določena izplačila oziroma dohodke (na primer nadomestilo plače za letni dopust). Sklad BUAK od teh dohodkov za gradbenega delavca obračuna in plača le slovenske obvezne prispevke za socialno varnost, ne odtegne in ne plača pa akontacije dohodnine od prejetega dohodka. Sklad BUAK namreč ni plačnik akontacije dohodnine, zato mora gradbeni delavec te dohodke Fursu napovedati sam. Tako pojasnjuje tudi Furs na spletni strani: Davčni zavezanci, prejemniki dohodkov iz avstrijskega sklada BUAK, morajo za te dohodke pri davčnem organu sami vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine.

Gradbeni delavec mora napoved za dohodke, prejete od sklada BUAK, vložiti do 15. dne v mesecu za pretekli mesec (obrazec MF-FURS obr. DOHZAP št. 1). Na tej podlagi mu Furs z odločbo odmeri akontacijo dohodnine.

Skip to content