O nas

RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., (skrajšano ime RRA Koroška d.o.o.) skrbi za pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja na gospodarskem, socialnem, prostorskem in okoljskem področju.
Kot subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni RRA Koroška d.o.o. opravlja na območju Koroške regije naloge, ki so v javnem interesu. Primarne aktivnosti agencije so prepoznavanje in realizacija projektnih idej, priprava in spremljanje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov; vodenje projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva. V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi ter ostalimi regionalnimi institucijami skrbi za podjetniško svetovanje, obveščanje, prenos znanja in dobrih praks.
Izvaja tudi regijske finančne sheme kot so garancijske sheme in štipendijska shema. Skrbi za promocijo in investicije v regiji ter opravlja tudi druge naloge, ki se nanašajo na razvoj regije, vključno z medregijskim in čezmejnim razvojnim sodelovanjem.

Invest Koroška Slovenia
V letu 2016 je RRA Koroška pričela izvajati Instrument 5 iz Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018 – Promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev, kamor sodijo tudi tri občine Koroške regije (Radlje ob Dravi, Podvelka ter Ribnica na Pohorju). Program omogoča izvedbo določenih mehanizmov za hitrejše okrevanje gospodarstva. Cilj izvajanja Instrumenta 5 je vzpostavitev sistema privabljanja vlagateljev na območje treh občin Koroške regije in njegova umestitev na zemljevid vlagateljev.

Z željo po sodelovanju med podjetji ter investiranju domačih in tujih investitorjev v Koroško regijo se s programom INVEST KOROŠKA SLOVENIA predstavljajo priložnosti, ki jih le-te ponujajo tako za poslovne partnerje kot tudi investitorje

Skip to content