Poslovni objekt – hala v Poslovni coni Dobja vas

Prodaja se del poslovnega objekta, ki se nahaja  znotraj zaokrožene industrijske cone (ZGO) nekdanje Železarne Ravne (v Poslovni coni Dobja vas).

Skupna površina poslovnih prostorov v prodaji je cca 509 m2. Objektu pripadajo urejene zunanje površine v skupni izmeri cca 558 m2.

Objekt je zgrajen leta 1977 in  je v solasti. Poslovni prostori – delavnice, hale s pomožnimi prostori, ki so del prodaje se nahajajo v treh ločenih, a med seboj povezanih delih.

 

Prva enota predstavlja upravni del, kjer je urejen vhod s stopniščem (solastništvo), pisarno, arhiv, ženske in moške sanitarije (solastništvo). K temu delu pripadajo tudi garderobe z urejenim tušem in 1/6 hale ter jedilnica (solastništvo). Hala je v izmeri 132 m2. Tukaj je tudi podest v izmeri 16 m2, kar nudi dodatne skladišče prostore. Ta del  skupaj predstavlja 242,8 m2 poslovnih površin.

Druga enota vsebuje halo/delavnico in garderobo, kar predstavlja 186 m2 poslovnih površin. V hali je urejeno večtonsko dvigalo. Dostavna garažna električna vrata so dimenzije 200 x 400 m2.

Tretja enota predstavlja prizidek-novogradnjo z nadstrešnico. Gre za enoto z novo streho z izolacijo (10 cm), izolirane so tudi stene (10 cm). Ogrevanje in hlajenje je izvedeno preko klimatskih naprav.  Urejena je nova električna inštalacija. V objektu je napravljena pnevmatska instalacija. Tlaki so povlečeni z epoksidno oblogo.  V notranjosti je 2 tonski krožni konzolni demag, vsi pogoni so električno krmiljeni. Dvorišče je v celoti pokrito z novo nadstrešnico z ustreznimi statičnimi izračuni.

Pred objektom je urejeno asfaltirano dvorišče, delom objekta v prodaji spada 17 urejenih parkirnih mest.

 

INFRASTRUKTURA:

  • Objekt je priključen na javno-komunalno infrastrukturo.
  • Urejen je industrijski tok.
  • Ogrevanje in hlajenje je izvedeno preko klimatskih naprav.
  • Dostop je urejen po asfaltni cesti.

 

DOKUMENTACIJA:

  • Pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.
  • Izdelan je etažni načrt.
  • Vpis v kataster stavb in urejeno lastništvo.

PONUDBA:

Prodaja se celota. Možen je odkup posameznega dela.

PREDNOSTI:

Poslovni objekt se nahaja znotraj zaokrožene industrijske cone. Dostop je urejen po asfaltirani cesti. Poslovni prostor je delno opremljen  (tovorno dvigalo, pnevmatska inštalacija,…)

TIP INVESICIJE

Na voljo za prodajo


Skip to content