Poslovni objekt – hala v Poslovni coni Dobja vas

Prodaja se del poslovnega objekta, ki se nahaja  znotraj zaokrožene industrijske cone (ZGO) nekdanje Železarne Ravne (v Poslovni coni Dobja vas).

Skupna površina poslovnih prostorov v prodaji je cca 509 m2. Objektu pripadajo urejene zunanje površine v skupni izmeri cca 558 m2.

Objekt je zgrajen leta 1977 in  je v solasti. Poslovni prostori – delavnice, hale s pomožnimi prostori, ki so del prodaje se nahajajo v treh ločenih, a med seboj povezanih delih.

 

Prva enota predstavlja upravni del, kjer je urejen vhod s stopniščem (solastništvo), pisarno, arhiv, ženske in moške sanitarije (solastništvo). K temu delu pripadajo tudi garderobe z urejenim tušem in 1/6 hale ter jedilnica (solastništvo). Hala je v izmeri 132 m2. Tukaj je tudi podest v izmeri 16 m2, kar nudi dodatne skladišče prostore. Ta del  skupaj predstavlja 242,8 m2 poslovnih površin.

Druga enota vsebuje halo/delavnico in garderobo, kar predstavlja 186 m2 poslovnih površin. V hali je urejeno večtonsko dvigalo. Dostavna garažna električna vrata so dimenzije 200 x 400 m2.

Tretja enota predstavlja prizidek-novogradnjo z nadstrešnico. Gre za enoto z novo streho z izolacijo (10 cm), izolirane so tudi stene (10 cm). Ogrevanje in hlajenje je izvedeno preko klimatskih naprav.  Urejena je nova električna inštalacija. V objektu je napravljena pnevmatska instalacija. Tlaki so povlečeni z epoksidno oblogo.  V notranjosti je 2 tonski krožni konzolni demag, vsi pogoni so električno krmiljeni. Dvorišče je v celoti pokrito z novo nadstrešnico z ustreznimi statičnimi izračuni.

Pred objektom je urejeno asfaltirano dvorišče, delom objekta v prodaji spada 17 urejenih parkirnih mest.

 

INFRASTRUKTURA:

  • Objekt je priključen na javno-komunalno infrastrukturo.
  • Urejen je industrijski tok.
  • Ogrevanje in hlajenje je izvedeno preko klimatskih naprav.
  • Dostop je urejen po asfaltni cesti.

 

DOKUMENTACIJA:

  • Pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.
  • Izdelan je etažni načrt.
  • Vpis v kataster stavb in urejeno lastništvo.

PONUDBA:

Prodaja se celota. Možen je odkup posameznega dela.

PREDNOSTI:

Poslovni objekt se nahaja znotraj zaokrožene industrijske cone. Dostop je urejen po asfaltirani cesti. Poslovni prostor je delno opremljen  (tovorno dvigalo, pnevmatska inštalacija,…)

TIP INVESICIJE

Na voljo za prodajo