[RAZPIS] Predstavitev Tretjega javnega razpisa za manjše začetne naložbe in tretjega javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme Koroška

Vabimo vas, da se nam pridružite na predstavitvi Tretjega javnega razpisa za manjše začetne naložbe in tretjega javnega razpisa za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme Koroška.

Predstavitev bo potekala v sredo, 10. 05. 2017 ob 10.00 uri, v prostorih MPIK 2 Radlje, Poslovna cona Dobrava 44a, 2360 Radlje ob Dravi

Prosimo, da se zaradi zagotovitve ustreznega prostora prijavite na brezplačno delavnico na e-naslov: finance@rra-koroska.si

Predstavitev organizira RRA Koroška d.o.o.

Prijavica_3. javni razpis za manjše začetne naložbe


Osnovne informacije o razpisih:

Mariborska razvojna agencija je v sodelovanju z RRA Koroška v Uradnem listu RS št, 22/2017 in na svoji spletni strani objavila Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico. Na voljo je 1.030.000,00 EUR nepovratnih sredstev. Podjetja se na razpis lahko prijavijo od 22. 05. 2017 do 31. 05. 2017.

Na razpis za nepovratna sredstva se lahko prijavijo podjetja s sedežem ali poslovno enoto v problemskem območju, ki zajema Mestno občino Maribor ter občine Kungota, Hoče-Slivnica, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi, istočasno pa morajo izpolnjevati še preostale razpisne pogoje glede upravičenosti prijaviteljev. Prav tako mora biti v problemskem območju tudi lokacija naložbe.

Razpis je namenjen sofinanciranju manjših začetnih naložb, ki bodo ustvarjale nova delovna mesta, zmanjševale razvojni zaostanek problemskega območja ter prispevale k prestrukturiranju gospodarstva v smeri dviga neto dodane vrednosti. Razpis spodbuja razvoj novih proizvodov in tehnologij, storitev ter tehnoloških in netehnoloških inovacij, kot tudi razvoj socialnega podjetništva.

Sredstva namenjena subvencioniranju manjših začetnih naložb znašajo 1.030.000,00 EUR. Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Najvišji znesek nepovratnih sredstev, ki ga lahko prejme posamezni prijavitelj, je 50.000 EUR, pri čemer mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov projekta ter upoštevati z razpisom določena razmerja med posameznimi viri same naložbe.

Ključni pogoj za dodelitev nepovratnih sredstev je pridobljena garancija za bančne kredite v okviru RGS Koroška, ki jo izvaja Regionalna razvojna agencija za Koroško. Istočasno z razpisom za manjše začetne naložbe je bil objavljen tudi Tretji javni razpis garancij bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja, ki zajema kar nekaj novosti v primerjavi s preteklim letom.

RGS se izvaja v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom ter z bankami, ki so vključene v RGS, in sicer: Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., Nova KBM d.d. ter NLB d.d.

VLJUDNO VABLJENI, udeležba je brezplačna.

Skip to content