[RAZPIS] IZREDNO UGODNI MIKROKREDITI NA VOLJO TUDI ZA OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA – razpis P7OR 2018

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je poleg mikrokreditov za problemska območja, danes dodatno v Uradnem listu RS št. 23/2018 objavil še razpis P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo letos prvič možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR/podjetje.

Tovrstni mikrokrediti so namenjeni najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja iz OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ v Republiki Sloveniji, z ukrepom pa namerava spodbuditi konkurenčnost gospodarstva posameznih obmejnih problemskih regij.

Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR.

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

  • ki imajo sedež podjetja ali obrata na obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
  • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS na naslednje prijavne roke:

  • 20.04.2018,
  • 20.05.2018,
  • 20.06.2018,
  • 20.07.2018,
  • 20.09.2018 in
  • 20.10.2018.

Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od 01.03.2018 do 01.03.2019.

 

Več informacij: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=68&utm_source=getresponse&utm_medium=email&utm_campaign=sps_novice&utm_content=IZREDNO+UGODNI+MIKROKREDITI+NA+VOLJO+TUDI+ZA+OBMEJNA+PROBLEMSKA+OBMO%C4%8CJA

Skip to content