[RAZPIS] Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017

Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 (Uradni list RS št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017. Mednarodni sejem mora biti vpisan v bazi www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10 % tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 113 podjetij, 77 v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 36 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, pri individualnem nastopu na mednarodnem sejmu v tujini v letu 2017. S podporo dejavnosti na specializiranih mednarodnih sejmih se bo povečala rast čistih prihodkov mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) od prodaje na tujem trgu in s tem prispevalo k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Rok za oddajo vlog je 13. 6. 2017.

Izvajalec razpisa Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije.

Več informacij: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-05-12-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letu-2017

Skip to content