[RAZPIS] Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij.

Predvidena sta dva (2) roka za oddajo vlog:

  • 1. rok: 5. 1. 2018,
  • 2. rok: 15. 5. 2018.

Upravičeni stroški: Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša

5.313,06 € + 65,2 * X ;

X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2.

V primeru standardiziranega stroška na enoto so vsi stroški ali del stroškov operacije povrnjeni na podlagi izračuna (formule), ki upošteva velikost najetega razstavnega prostora ter so v skladu z vsemi vnaprej določenimi določbami o dejavnostih in/ali rezultatih, določenih v pogodbi o sofinanciranju.

Izvajalec razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-11-24-Javni-razpis-Sofinanciranje-individualnih-sejemskih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini—2018

 

Skip to content