Smart Village SUN

“Smart village” eko sistem Pametne trajnosti in krožnega gospodarstva podeželja

V neokrnjeni naravi Koroške regije gradimo pametno naselje za 100 stanovalcev z trajnostnimi materiali brez odpadkov, ki bo nadgrajeno z »state of the art« digitalnimi tehnologijami. V hibridnem okolju bomo fizično in virtualno povezali globalne deležnike, ki želijo sodelovati pri inovativnem razvoju nujno potrebnih sistemskih sprememb za zeleni prehod.

»Unique selling proposition« (USP) “Smart village SUN” projekta predstavljata model »Space as a Service« v kombinaciji izjemne izkušnje bivanja, dela in raziskovanja v naravnem okolju Smart Vilage Sun in njegove okolice (fizični svet) ter virtualnega komunikacijskega, sodelovalnega, projektnega, raziskovalnega, svetovalnega in izobraževalnega okolja, ki prinaša globalno vsevključenost in priložnost sodelovanja večjega števila deležnikov iz celega sveta v realnem času (virtualni svet).

Smart Village SUN bo vzorčna vasica in razvojno-demonstracijsko igrišče za razvoj koncepta mobilnih tovarn za izgradnjo večjega števila podobnih naselij v bližini trajnostnih gradbenih surovin (les in drugi bio-based materiali) in lokacij postavitve pametnih vasi.

Prednosti:
V uradnem listu objavljen OPPN, naselje je delno že zgrajeno, gradbeno dovoljenje za del Faze 1 bo izdano v kratkem, partnerstvo vodilnih slovenskih in nizozemskih podjetij ter RRI na vseh sestavnih komponentah pametnih naselij, podnebna, energetska in prehranska kriza, New European Bauhaus in druge strategije ter akcijski načrti EU za financiranje zelenega prehoda, izvedljivost projekta do junija 2025.

Željen vir investiranja:
Mešano javno in zasebno financiranje

Kaj se od investitorja pričakuje?
Komplementarnost z vsebino projekta, vizija financiranja zelenega prehoda z upoštevanjem okoljskih, socialnih in ekonomskih učinkov, dolgoročno sodelovanje

Vrednost investicije: 3.350.000 EUR

Skip to content