Sprememba Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019«

Sprememba (Uradni list RS št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018) Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019«

V javnem razpisu »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018–2019« (Uradni list RS, št. 14/18 z dne 2. 3. 2018) se prvi in četrti odstavek šeste točke »Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago«, spremenita tako, da se sedaj glasi prvi odstavek tako:
»Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.004.997,95 EUR.«

Četrti odstavek pa tako:
»Predvideno koriščenje sredstev po posameznem
letu je:

  • leto 2018: 732.353,90 EUR
  • leto 2019: 1.272.644,05 EUR «.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, javna agencija

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-03-02-Javni-razpis-Spodbujanje-partnerstev-za-ucinkovitejsi-nastop-na-tujih-trgih-2018—2019

Skip to content