Stavbno zemljišče v OC Lesna, Prevalje

Prodaja se zemljišče v izmeri 4561 m2 v OC Lesna na Prevaljah.

Zemljišče se nahaja na izjemni lokaciji in lahko dostopno preko asfaltirane ceste. Komunalni priključki so v neposredni bližini.

Po namenski rabi zemljišče spada v območje centralnih dejavnosti, kjer je možna gradnja naslednjih objektov:

12112 Gostilne, restavracije in točilnice;
12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe;
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev;
12201 Stavbe javne uprave;
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic;
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe;
12301 Trgovske stavbe;
12302 Sejemske dvorane, razstavišča;
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti;
12420 Garažne stavbe;
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
12620 Muzeji in knjižnice;
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
12640 Stavbe za zdravstvo;
12650 Športne dvorane;

Gradbeni inženirski objekti:
21, 22 Objekti in naprave za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okolijske infrastrukture
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

Prednosti:
Zemljišče se nahaja na izjemni lokaciji, ob asfaltirani cesti. Vsi komunalni priključki so v neposredni bližini.

Tip investicije
Na voljo za prodajo.