Zakaj Koroška?

Koroška je ena izmed 12 regij v Sloveniji in pokriva 5,15 % celotnega območja Slovenije. Ima okoli 70.000 prebivalcev in spada med eno izmed najstarejših industrijskih regij.

Glavne prednosti Koroške regije so: razvijanje turistične ponudbe, dobro razvito gospodarstvo ter predelovalna industrija.

Bližina Avstrijske meje ponuja dobre gospodarske priložnosti, širitev poslovanja v tujino in dobro medsebojno sodelovanje.


 

Koroška regija je usmerjena v iskanje priložnosti za razvoj obstoječih in novih, okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, še posebej na področju prevladujočih panog in sicer: lesna industrija, kovinarstvo in turizem.

Vizija Koroške regije je, da (p)ostane regija gospodarsko uspešna, socialno in prostorsko povezana skupnost, ki spodbuja ustvarjalnost, podjetnost, odprtost in vključenost za vse, prebivalcem omogoča kakovostno življenje in delo v zdravem in čistem okolju ter trajnostno upravlja z naravnimi viri.

ZAKAJ INVESTIRATI V KOROŠKO REGIJO?

Koroška ima odličen geostrateški položaj, visoko kakovost bivanja, odlične poslovne lokacije in nudi aktivno pomoč lokalnih skupnosti in drugih subjektov podjetniškega ekosistema.

 

1 ODLIČEN GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ

Koroška se nahaja v središču Evrope. Bližina Avstrijske meje ponuja dobre gospodarske priložnosti, širitev poslovanja v tujino in dobro medsebojno sodelovanje.

V bližini je avstrijsko prometno omrežje - avtocestna povezava (AT Koroška),  bližina mednarodnih letališč, ter hitra železnica Celovec – Gradec, ki je v gradnji (2025).

2 ODLIČNE POSLOVNE LOKACIJE

V Koroški regiji so na voljo tako poslovna zemljišča kot poslovni prostori. Vodi se portal poslovnih nepremičnin z ažurnimi  podatki o prostih lokacijah, domačim in tujim vlagateljem pa je na voljo tudi aktivna pomoč pri iskanju pravih lokacij.

3 KAKOVOSTNA DELOVNA SILA

Koroška je regija s kakovostno delovno silo, z izkušnjami v predelovalni dejavnosti, z visoko ravnjo znanj IKT-tehnologij in tujih jezikov in visoko lojalnostjo zaposlenih

4 PODJETNIŠKO PODPORNO OKOLJE

Poslovnim subjektom je na voljo tudi brezplačno poslovno sodelovanje, pomoč pri njihovi rasti in iskanju poslovnih partnerstev.

 5 VISOKA KAKOVOST  BIVANJA

Bivanje v Koroški regiji lahko označimo za bivanje v sklopu neokrnjene narave. Stroški bivanja so nizki, hkrati pa se regija uvršča v sam vrh najbolj varih regij v Evropi.

Koroška je izredno zanimiva destinacija za turiste. Spoznate lahko slikovito pokrajino mogočnih gozdov in naravnih presežkov na območju UNESCO Geoparka Karavanke, zelenega Pohorja in doline reke Drave. Doživite adrenalin na kolesu ali peš – z najlepšimi razgledi z gora ali globoko v podzemlju Pece. Začutite svobodo gorskih vrhov in radosti na zasneženih planjavah. Prepustite se sproščenemu klepetu z domačini ob koroških dobrotah in raziskujte zapuščino preteklosti. 

 

Doživite magično Koroško med svojim bivanjem in ustvarjanjem.

 


Gospodarstvo in vodilne panoge podjetij

Osrednji gospodarski steber in glavni zaposlovalec v regiji ostaja kovinsko predelovalna industrija. Ta področja se nadalje razvijajo v smislu krepitve industrije 4.0, večje energetske in snovne učinkovitosti, manjše energetske intenzivnosti ter uvajanja zelenih tehnologij.

Uspešno se razvija tudi področje novih materialov in tehnologij, še zlasti tehnologij predelave polimernih materialov in IKT tehnologij.

Povezovanje izobraževanja, RRD in gospodarstva za razvojni preboj gradimo zlasti v sodelovanju z razvojnimi oddelki podjetij, inkubatorji, tehnološkimi parki, univerzami in RR organizacijami v Sloveniji in tujini. Razvojno jedro v regiji vzpostavljamo okoli Fakultete za tehnologijo polimerov, ki je v zadnjih letih naredila pomemben korak na področju dostopnosti razvojno raziskovalne infrastrukture in ki s svojim RR delom postaja iskan partner gospodarstvu ter spodbujevalec prenosa aplikativnih raziskovanj v prakso.

IKT sektor, kjer v zadnjih letih zaznavamo hitro rast inovativnih podjetij z visoko dodano vrednostjo in globalno prisotnostjo, predstavlja potencial za rast in razvoj tega propulzivnega področja tudi regiji v smislu njene razvojne specializacije.

 

 

KOVINARSTVO

Koroška je ena najstarejših slovenskih industrijskih regij, kjer se v sam vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije uvršča kovinsko predelovalna industrija, tako po prihodku kot po izvozu.

Materiali (železo, jeklo) kot potencialna tehnologija predstavljajo eno ključnih kompetenc regije v povezavi z drugimi industrijami v državi in izven. Da gre za razvojno perspektivno panogo, dokazujejo podjetja, ki so v preteklih letih vlagala v tehnološko posodobitev proizvodnje, za nadaljnje zagotavljanje konkurenčnosti in ustrezno povečanje proizvodnih kapacitet.
Dolgoletna tradicija, bogate panožne izkušnje, inovativni pristop, kakovostne storitve in prisotnost koroških podjetij na globalnih trgih nudijo potencialnim investitorjem priložnosti za nadaljnji razvoj in takojšen vstop na domače in tuje trge.

LESNA INDUSTRIJA

Narava je obdarila Slovenijo z gozdovi bolj kot večino držav v Evropi, Koroška pa sodi med najbolj gozdnata območja Slovenije. Lesna zaloga je ocenjena na preko 6,4 mio m3, letni prirast pa je ocenjen na 0,6 mio m3 lesa. Gozdarstvo in lesna predelava sta že v preteklosti bili pomembni gospodarski panogi, ki sta zaposlovali veliko prebivalcev regije.

Danes večji del lesa iz Koroške izvozijo nepredelanega, predvsem v sosednjo Avstrijo. Koroški les pa najde kupce za nadaljnjo predelavo v najvrednejše lesene izdelke tudi širom po Evropi in Severni Ameriki.

Regija z zadostnimi količinami kvalitetnega lesa, ki je v neposredni bližini in bo trajno dostopen, z obstoječimi znanji, podpornimi storitvami ‒ tudi na področju izobraževanja, raziskav in razvoja ‒ ter jasnimi načrti za vzpostavitev gozdno-lesne verige, nudi obilo priložnosti za nadaljnji razvoj panoge in za investiranje v obstoječe ali nove predelovalne kapacitete, predvsem tiste za končne izdelke in polizdelke z višjo dodano vrednostjo.

Les predstavlja za Koroško surovino prihodnosti in ob njegovi načrtni rabi omogoča varčno in prijazno industrijo.

TURIZEM

Spoznajte slikovito pokrajino mogočnih gozdov in naravnih presežkov na območju UNESCO Geoparka Karavanke, zelenega Pohorja in doline reke Drave. Doživite adrenalin na kolesu ali peš – z najlepšimi razgledi z gora ali globoko v podzemlju Pece. Začutite svobodo gorskih vrhov in radosti na zasneženih planjavah. Prepustite se sproščenemu klepetu z domačini ob koroških dobrotah in raziskujte zapuščino preteklosti.

Pristna in neodkrita. To je Koroška – polna presenečenj.

 

Koroška ponuja različne priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa, kot tudi za investiranje v razvoj turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti.

Destinacija Koroška je še neodkriti skriti zaklad narave, ki nosi velik potencial. Posebej navdušuje tiste, ki cenijo zeleni turizem, temelječ na butičnih proizvodih in pristnih doživetjih. Naše temeljne značilnosti in prednosti so neokrnjena zelena narava, ki ponuja velike možnosti za aktivnosti v naravi, posebej kolesarjenje in pohodništvo. Izvrstna je za počitnice na podeželju. Pohvalimo se lahko z bogato dediščino, nekdanje tradicionalne gospodarske dejavnosti pa se danes spreminjajo v turistične atrakcije kot so kajakiranje in kolesarjenje v opuščenem rudniku (Podzemlje Pece), splavarjanje po reki Dravi,..

Koroška regija se lahko pohvali tudi s presežki tudi v mednarodnem merilu:

  • gorsko kolesarski park Peca z najdaljšimi single trail potmi v Sloveniji in najdaljšim Flow Trailom v Evropi;
  • največji Koroški hribovski izziv K24;
  • prestižne prireditve: Gorsko kolesarska dirka Enduro World Series 2018 (ena od osmih v svetu in peta v Evropi).

 

Vlagateljem so na voljo različne priložnosti za investiranje v razvoj turistične infrastrukture in s turizmom povezanih storitev.

 


Več na www.koroska.si


 

 


INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI KOROŠKE REGIJE

Koroška regija ponuja številne priložnosti za domače in tuje investitorje. 

Poleg nabora investicijskih priložnosti, predvsem s področja turizma, poslovnih nepremičnin in novih produktov, je na voljo tudi celovita pomoč potencialnim vlagateljem pri vlaganju investicij v Koroško regijo in s tem učinkovito in uspešno doseganje postavljenih poslovnih ciljev.

 

 

 

Skip to content