Gospodarstvo v številkah

GOSPODARSTVO V ŠTEVILKAH

TRG DELA

  • regija s kakovostno delovno silo, z izkušnjami v predelovalni dejavnosti;
  • visoka raven znanj IKT-tehnologij in tujih jezikov;
  • visoka lojalnost zaposlenih;
  • povprečna plača je nižja kot v Avstriji, Nemčiji ali Švici.

KAZALNIKI TRGA DELA 

 

Kazalnik / leto

2018

2019

2020

2021

Število prebivalcev

Vir: SURS

70550

70588

70755

70635

Stopnja delovne aktivnosti

Vir: SURS

61

62,2

63

64,4

Stopnja brezposelnosti

(2018-2021; Vir ZRSZ)

7,6

7,5

8,8

7,1

Povprečna bruto mesečna plača v EUR

Vir: SURS

1.592,39

1.646,68

1.735,81

1.852,86

 

GOSPODARSTVO V ŠTEVILKAH 

 

Kazalnik / leto

2018

2019

2020

2021

Število poslovnih subjektov

Vir: SURS

5.480

5.555

5.552

/

Število  oseb ki delajo

Vir: SURS

23.713

24.165

 

23.825

 

 

Kazalnik / leto

2018

2019

2020

2021

DRUŽBE

Poslovni prihodki

2.078.084

2.104.256

1.913.368

2.229.879

Čisti prihodki od prodaje družb na domačem trgu

844.995

858.379

814.665

968.254

Čisti prihodki od prodaje družb na trgu EU

958.293

917.592

783.408

861.983

Čisti prihodki od prodaje družb na izven trga EU

238.476

289.426

289.416

334.334

PODJETNIKI

Poslovni prihodki

200.738

196.354

175.246

205.391

Čisti prihodki od prodaje podjetnikov na domačem trgu

168.569

163.516

139.734

163.933

Čisti prihodki od prodaje podjetnikov na trgu EU

28.548

28.967

25.812

30.845

Čisti prihodki od prodaje podjetnikov na izven trga EU

990

1.105

1.059

882

 

 

 

Skip to content