Turizem v številkah

Koroška ponuja različne priložnosti za aktivno preživljanje prostega časa, kot tudi za investiranje v razvoj turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti.

 

TURIZEM V ŠTEVILKAH

PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV

Koroška 2018 2019 2020* (COVID-19) 2021
Prihodi turistov 40.784 43.008 28.034 32.075
Prenočitve turistov 118.135 123.520 79.509 87.906

Vir: Stat.si

PRIHODI IN PRENOČITVE DOMAČIH IN TUJIH GOSTOV (V %)

Koroška 2018 2019 2020* (COVID-19) 2021
Prihodi turistov – domači (%) 59 60 87 79
Prihodi turistov – tuji  (%) 41 40 13 21
Prenočitve turistov – domači  (%) 58 25 84 75
Prenočitve turistov – tuji  (%) 42 42 16 25

 

Vir: Stat.si

 

 

Skip to content