Zemljišče v poslovni coni Gotjenk (Podvelka)

V Podvelki, v poslovni coni Gotjenk, se prodajajo zemljišča v skupni izmeri 39.994 m2. Zemljišče je možno kupiti v celoti ali po delih.

Teren, na katerem se nahajajo zemljišča je rahlo terasast, ureditev zemljišč je možna predvidoma v treh etažah. Dostop do zemljišča je urejen preko občinske ceste, ki poteka tik ob robu poslovne cone. Do roba poslovne cone je speljana tudi vsa potrebna infrastruktura (elektrika, voda, podatkovno omrežje).

Zemljišča so primerna za investicije manjših in srednjih podjetij, zemljišče je opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK). Z investicijo je možno pričeti takoj.

TRANSPORT:
Zemljišče se nahaja v neposredni bližini železnice, kar predstavlja veliko prednost za koriščenje železniškega tovornega prometa. Prav tako se nahaja v bližini regionalne ceste Dravograd – Maribor.

TOVORNI PROMET
Zemljišče se nahaja 1 km iz centra Podvelke ter 1,5 km stran od regionalne ceste Dravograd – Maribor.

ŽELEZNIŠKI PROMET:
1 km od zemljišča se nahaja tudi železniška postaja, katero je možno koristiti tudi kot vstopno točko za tovorni železniški promet. Železniški tir povezuje Maribor (kjer se nahaja tudi logistični center za železniški tovorni promet) in Prevalje ter naprej mesto Pliberk v Avstriji.
Slovenski tovorni železniški promet povezuje blagovne tokove od Severozahodne in Srednje Evrope, v Jugovzhodno Evropo in vse do Turčije. Njihove poti potekajo po V. in Vi. evropskem prometnem koridorju, ki se križata prav v Ljubljani.

LOKACIJA:
Zemljišče se nahaja v Občini Podvelka, ki leži v Dravski dolini in se razprostira tako na Kozjak kot tudi na Pohorje. Občina meri 104 km2 in se po površini uvršča na 66. mesto med slovenskimi občinami.

Kraj je bil nekdaj zgolj domovanje gozdnih delavcev, ki so naplavljeni les pripravljali za prodajo. Lesna je bil najpomembnejša surovina gospodarskega razvoja v občini, lesna industrija pa je predstavljala pomembno gospodarsko panogo. Z združitvijo gozdnih in lesnih gospodarstev v Podvelki se je razvil tudi večji lesno-predelovalni obrat. Danes imamo skoncentrirano lesno-žagarsko in lesno-predelovalno industrijo v kraju Podvelka, med večje industrijske obrate na tem območju spada podjetje Marles.

Prednosti:

– zemljišče je primerno za investicije manjših in srednjih podjetij,
– zemljišče je možnost odkupiti po delih ali v celoti,
– zemljišče je opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti (IP, IG, IK). Z investicijo je možno pričeti takoj.
– Zemljišče se nahaja v neposredni bližini železnice, kar predstavlja veliko prednost za koriščenje železniškega tovornega prometa. Prav tako se nahaja v bližini regionalne ceste Dravograd – Maribor.

 

Vrednost investicije:

– Zemljišče je možno kupiti v celoti ali po delih. Cena je 30 EUR / m2.


 

Skip to content