Zemljišče za poslovno gradnjo (Slovenj Gradec)

V Pamečah, v neposredni bližini Slovenj Gradca, se prodaja stavbno zemljišče v skupni izmeri 13.880 m2.
Zemljišče je v celoti ravninsko. V neposredni bližini (Poslovna cona Pameče 3) so priključki za vodo, elektriko in komunalo.
Dovoz na parcelo je urejen preko na novo zgrajenega krožišča v Pamečah.

Prednosti:

  • Zemljišče se nahaja neposredno ob regionalni cesti Dravograd – Slovenj Gradec, dostop je urejen z novo zgrajenega krožnega križišča. Nahaja se ob poslovni coni Pameče III.
  • Zemljišče je v celoti ravninsko, možnost priklopa na infrastrukturo je v neposredni bližini.

Slovenj Gradec je sedež edine mestne občine v statistični Koroški regiji ter pravno, gospodarsko, bančno, šolsko, informacijsko, zdravstveno, oskrbovalno, prometno središče Mislinjske doline in širšega območja statistične Koroške regije.
V neposredni bližini zemljišča se nahaja Poslovna cona Slovenj Gradec, v kateri se nahajajo večja, priznana podjetja z različnimi dejavnostmi, med katerimi prevladujejo predvsem predelovalne dejavnosti (30%), trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (14%) in strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (13%). Med predelovalnimi dejavnostmi sta najbolj razviti proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav ( 12 %) in proizvodnja tekstilij (6%).
Podjetja beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na omenjenem območju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na lokalni, regionalni in državni ravni.

Tip investicije: Na voljo za prodajo

Višina investicije: 763.400,00 EUR


Skip to content